w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2015 r.

Pobierz plik:pdf0241565000.pdf