w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2016 rok.

Pobierz plik:pdf02015RIO.pdf