w sprawie wyboru reprezentanta Izby w Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Pobierz plik:pdf01915RIO.pdf