w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/12/14 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radwanice na rok 2015 i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf0181516062.pdf