w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem zarządzenia nr 0050/95/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Pobierz plik:pdf0141526043.pdf