w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Zgorzelec nr 11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0131525021.pdf