w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr G/237/14 Burmistrza Ścinawy z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2014 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXVI/280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Pobierz plik:pdf0081511043.pdf