w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem zarządzenia nr G/234/14 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2014 rok, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXVI/280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Pobierz plik:pdf0051511043.pdf