w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 144 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014–2020.

Pobierz plik:pdf0041521073.pdf