w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały nr 15/2014 Zarządu Powiatu w Miliczu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/202/2013 w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok.

Pobierz plik:pdf0031513000.pdf