w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały nr III/12/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu.

Pobierz plik:pdf0021519011.pdf