w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr II/14/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis.

Pobierz plik:pdf0011517043.pdf