w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 93/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr L/266/2014 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2014.

Pobierz plik:pdf1021426000.pdf