w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXVII/411/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Pobierz plik:pdf1011423083.pdf