w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Dzierżoniowa do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2014 r.

Pobierz plik:pdf0981402021.pdf