w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LV/404/14 Rady Miejskiej Góry z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na usuwanie azbestu.

Pobierz plik:pdf0961404013.pdf