w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXXIII/444/2014 Rady Gminy Oława z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych.

Pobierz plik:pdf0951415042.pdf