w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LV/362/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf0921424063.pdf