w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/270/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf0911414000.pdf