w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Pobierz plik:pdf0891410011.pdf