w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/239/2014 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/203/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014–2028.

Pobierz plik:pdf0881413000.pdf