w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/407/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 24 września 2014 r. zmieniającej uchwałę nr XXIX/313/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świdnica z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Remont drogi gminnej od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów (dawna droga powiatowa nr 3396D)”.

Pobierz plik:pdf0871419000.pdf