w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Dobromierz do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Pobierz plik:pdf0861419032.pdf