w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/508/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Pobierz plik:pdf0841419011.pdf