w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XCII/306/14 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0811411043.pdf