w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0801423032.pdf