w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVII/254/2014 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2014 i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf0781426000.pdf