w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Kondratowice, prowadzonych przez podmioty
inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Pobierz plik:pdf0771417022.pdf