w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Powiatu Oleśnickiego do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2014 r.

Pobierz plik:pdf0751414000.pdf