w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr LX/281/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milicz oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0701413033.pdf