w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr LXX/298/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kowary za 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0691406021.pdf