w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Platerówce nr XXXVII/197/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0681410062.pdf