w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 429/L/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis.

Pobierz plik:pdf0661408041.pdf