w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/278/2014 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Pobierz plik:pdf0631414073.pdf