w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/184/14 Rady Gminy Pęcław z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania oraz sposobu i terminu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Pęcław, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Pobierz plik:pdf0591403052.pdf