w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia wniesionego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Legnica do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2014 r.

Pobierz plik:pdf0581462000.pdf