w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Świdnicy do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r.

Pobierz plik:pdf0571419011.pdf