w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń p.o. Dyrektora Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 maja 2014 r.

Pobierz plik:pdf0561420033.pdf