w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XLVIII/249/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Pobierz plik:pdf0551408011.pdf