w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LIV/496/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, innych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Strzelin oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykonania.

Pobierz plik:pdf0541417043.pdf