w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/376/14 Rady Miejskiej Góry z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Góra ze środków budżetu Gminy Góra.

Pobierz plik:pdf0531404013.pdf