w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Pobierz plik:pdf0521461000.pdf