w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/193/14 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2014–2038.

Pobierz plik:pdf0501404000.pdf