w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/373/14 Rady Miejskiej Góry z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Pobierz plik:pdf0481404013.pdf