w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/440/14 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach.

Pobierz plik:pdf0471408032.pdf