w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXXIX/335/14 z dnia 26 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę nr XVI/135/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0451418043.pdf