w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 650/XXXI/14 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.

Pobierz plik:pdf0391425063.pdf