w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Dzierżoniów nr XLVII/376/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy.

Pobierz plik:pdf0341402052.pdf