w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/451/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Strzelin oraz ustalenia trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Pobierz plik:pdf0331417043.pdf