w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLVI/351/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2014 i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf0291411022.pdf